سالم‌ترین قلب‌های دنیا در قبیله‌‌ای با شیوه زندگی هزار سال قبل

چرا هر چقدر رژیم می‌گیرید لاغر نمی‌شوید؟/همه اشتباه‌های رایجبراساس تحقیقات نشریه علمی پزشکی لانست، افراد قبیله “چی‌می‌نی” که در جنگل‌های