شرط سازمان لیگ برای ثبت قرارداد بازیکن جدید استقلال

مشکلاتی که شما مطرح کردید؛ مشکل سرویس های بیمارستان رسول اکرم ترافیک را حل کنیداستقلال برای ثبت قرارداد با بازیکنان