آیا مباحث اخلاقی پیامبر(ص) با ساختار زندگی امروز سازگار است؟

اجتماع بزرگ مدافعان حرم در پلدختر برگزار شدگفت وگوی خبرآنلاین با استاد بهاء الدین خرمشاهی، قرآن پژوه، مترجم و محقق