۳ نماینده زن مجلس در استادیوم آزادی بازی ایران و سوریه را می‎بینند

امیر کویت در راه واشنگتنایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح روند درخواست نمایندگان و فراهم