زنده شدن یاد آهنگساز «شب‌های تهران» در یک کنسرت

خیران و سرمایه گذاران خطرپذیر به عرصه حمایت از نخبگان و مخترعان وارد شوند«جاودانه‌های استاد مجید وفادار» به خوانندگی مجید