همسر سابق عامل قتلهای زنجیره ای گیلان، رازهای ناگفته را فاش کرد

مشکل حنجره یک صداپیشه/ خاطرات دوبلور شرک در «دورهمی»ایران نوشت:همسرسابق عامل قتل‌های سریالی زنان گیلانی که در13 سالگی با این