«آرامش باد» زرتشتیان یزدی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

دلیل اصلی خرید جپاروف برای منصوریانزرتشتیان یزدی مراسم یادبوی را برای آیت ا… هاشمی رفسنجانی در محل آتشکده یزد برپا