دلایل لغو سفر جهانگیری از زبان سخنگوی وزارت خارجه

روسیه ۸۰۰ پرواز جاسوسی را ردیابی کردبهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت : انجام سفر جناب آقای جهانگیری

آخرین خبرها از حادثۀ سامرا از زبان سخنگوی وزارت خارجه ایران

خجسته: فشارهای داخل و خارج مجلس مانع قرائت گزارش تفحص از بنیاد شهید شدسخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از آخرین