رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان: نگذارید،خطاهای پزشکی رخ دهد و جان بیماران به مخاطره بیفتد

میراسماعیلی: شجاعی و حاج‌صفی برای نام ایران زحمات زیادی کشیده‌انداولین نشست کمیته خطای پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان