رییس جدید هیات ورزشهای سه گانه استان لرستان انتخاب شد

پرداخت تسهیلات بانکی در قبال بکارگیری کارگران پلاسکومجمع انتخاباتی هیئت ورزش سه گانه لرستان ظهر امروز در اداره کل ورزش