ریسک منصوریان روی حسینی/ استقلال همچنان در دو راهی پیر و جوان

تصاویر | روزگار سخت ساکنان کوره‌پزخانه‌ها در یک قدمی پایتختترکیب استقلال برای تقابل با پارس جنوبی نکات جالبی دارد. تصاویر