رویای دیرین مارتین اسکورسیزی / وقتی یک کارگردان بزرگ سه دهه در انتظار می‌ماند

قیمت فروش آپارتمان در محدوده خیابان مطهری«سکوت» برای مارتین اسکورسیزی همانند دیگر فیلم‌های دوران کاریش نیست، او سال‌ها در رویای