جلسه بررسی روند توسعه زیرساختهای بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در سمنان برگزار شد

مانور پدافند غیرعامل واکنش در شرایط اضطراری قطع و خرابی آسانسور در سمنان برگزار گردیدسید عباس دانایی فرماندار سمنان از