عکس معنی‌دار رونالدو پس از اتهامات مالیاتی/هیس!

محموله‌ای که روس‌های به ایستگاه فضایی فرستادندرونالدو متهم به این است که بدهی‌های مالیاتی زیادی دارد. محموله‌ای که روس‌های به