اینفوگرافیک | اتصال ۲۳ هزار روستا به اینترنت پر سرعت در دولت یازدهم

خداداد عزیزی:آقای تاج لطفا تیم های بدهکار را به لیگ راه ندهید/دم قوچان نژاد گرم،پرچمش بالاستدر دولت یازدهم ۲۳ هزار