روزنامه صداوسیما: قبول کنید تلویزیون مهمتر از فضای مجازی است!

روزنامه جام جم ارگان صداوسیما نوشت:گفت‌وگو و چالش نامزدها در برنامه‌ها و مناظره‌های تلویزیون رودررو بوده از این رو مخاطب