روحانی: اعضای اکو برای تقویت روابط مشترک، مصمم هستند/توافق برای تقویت روابط با پاکستان و ترکیه

پیراهن ولفسبورگ به نام دختران اشکان!رئیس جمهوری گفت: معتقدیم باید از ظرفیت اکو برای فعال کردن فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی