اظهارات کارشناسان ارمنستانی درباره دستاوردهای سفر روحانی

قیمت انواع خرما در میادین میوه و تره‌بارایرنا نوشت: کارشناسان ارمنستانی دستاوردهای سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به