رمان «لم یزرع» نقد شد/ بایرامی: داستان موقعیت آدم‌ها را بیان می‌کند

اولین اظهارنظر اردوغان دربارۀ ترور سفیر روسیه/ تشکیل کمیسیون مشترک برای پیگیری حادثهدر نشست نقد و بررسی رمان «لم یزرع»