رفع نگرانی تیم ملی فوتبال برای همیشه/ سهمیه آسیا در جام جهانی ۸.۵ تیم شد

پرچم ایران در برلین نیمه برافراشته شدبا تصمیم جدید فیفا، سهمیه آسیا در جام جهانی 8.5 تیم شد. پرچم ایران