اعتراض اینستاگرامی رضا رشیدپور/ امروز ما فرهنگ‌مان این است

زنگنه: تولید میدان آذر تا ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابدرضا رشیدپور با انتشار بخشی از یکی از ترانه‌های