اینفوگرافیک | ارتقای ۲۸ رتبه‌ای شاخص جهانی نوآوری در دولت روحانی

هاشمی‌طبا: از دشنام‌گویی که دلمان را خنک می‌کند پرهیز کنیم/ حل یک‌جای مسائل چراغ جادو می‎خواهددر اینفوگرافیک زیر تغییرات شاخص