ربات‌های شناگر که آب‌های آلوده را تصفیه و قابل آشامیدن می‌کنند!

عکس | پست توئیتری ظریف درباره سفر اخیر خود به اروپادر آینده نزدیک می توان آب های آلوده را بدون