تقوی: نمازجمعه را نباید به درگیری کشاند، اصلا مصلحت نیست

فیلم | آغاز متفاوت گفتگوی مدیری با آزاده صمدی | صمدی: لجبازم و در عصبانیت برون‌ریزمرئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه