راه‌اندازی ربات‌های پرداخت الکترونیکی و پیغام‌های ویدئویی تلگرام

منصوریان کار شماره ۱۰ تیمش را تمام کرد؟جدیدترین نسخه تلگرام با قابلیت ایجاد ربات‌های پرداخت الکترونیکی و پیغام‌های ویدئویی عرضه