رئیس ستاد انتخاباتی روحانی: برگزاری جشن پیروزی قبل از اعلام نتیجه و در فضای باز ممنوع

شبکه خبر تلویزیون: جنب و جوش خاصی در ستاد انتخابات شاهدیمرئیس ستاد انتخاباتی روحانی تاکید کرد که اعلام زودهنگام نتیجه،