امسال دو هزار نفر از مددجویان تحت حمایت در قالب طرح شوق زیارت به مشهد مقدس اعزام می شوند

آقایان کاندیداهای ریاست جمهوری! عکس گرفتن با محرومان یعنی از بین بردن کرامت آنهامدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت:‌ پیش

زیبا مردانی :دو پیشنهاد لیگ برتری داشته ام / برخی مسئولان در حق گلف اجحاف می کنند

مقابله با آسیب های اجتماعی محله محور می شودزیبا مردانی مربی و گلف باز معروف لرستانی که بارها در مسابقات