دو فراکسیون اصولگرا که در «اقلیم بهارستان» نمی‌گنجند

سلطان و حمایت‌های تمام نشدنی‌اش از پرسپولیس/پروین:قهرمانی مال ماستسخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی، فراکسیون مستقلین را هم‌وزن فراکسیون متبوعش نمی داند