اکران دوباره فیلم ایرانی که در لبنان از پرده پایین کشیده شده بود

مجلس نمایندگان آمریکا طرح تمدید ۱۰ساله تحریم‌های ایران را تصویب کردمهر نوشت: انیمیشن ایرانی «فهرست مقدس» با تصویب مجلس وزرای