دلایل دانش آشتیانی برای نپذیرفتن وزارت آموزش و پروزش در دولت دوازدهم

زیردریایی‌های روسیه وارد مدیترانه شدندوزیر سابق آموزش و پرورش گفت: وقتی دیدم نوسازی گفتمان آموزش و پرورش نیازمند مناسبات و

دلایل لغو سفر جهانگیری از زبان سخنگوی وزارت خارجه

روسیه ۸۰۰ پرواز جاسوسی را ردیابی کردبهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت : انجام سفر جناب آقای جهانگیری