دلایل مخاطبان درباره تجرد؛ سربازی و مهریه هست؛ پول هم نداریم!

اندر حکایات مشکل افت فشار گاز در مازندراندو گزارشی که درباره ازدواج و تجرد منتشر شد، واکنش‌های زیادی از سوی