دستیار سابق کی‌روش معتبرترین مدرک فوتبال دنیا را گرفت

ماهینی: بزرگترین کمک من در خانه سفره پهن کردن است/ دعوت کی‌روش پاقدم دخترم بودنمازی توانست مدرکی بگیرد که پیش