دستورالعمل برگزیت به تصویب سران اتحادیه اروپا رسید

تحلیل انتقادی «اشتغال از طریق توریسم»مهر نوشت: رئیس شورای اروپا دقایقی پیش از تصویب دستورالعمل «برگزیت» در نشست امروز سران