دستاوردهای پژوهشی و نوآورانه داروسازی دکتر جهانگیر مثال زدنی است

آئین تجلیل از مروجین اخلاق اسلامی در ورزش کردستان برگزار شدمعاون آموزش ، پژوهش و فناوری وزارت صنعت ، معدن