تصاویر | در حوالی نوروز | موسم خانه تکانی و رونق کارگاه های قالیشویی

تصاویر | گردهمایی طرح و طعم و رنگ، سوغات اصالت و فرهنگبا نزدیک شدن به ایام نوروز و موسم خانه‌تکانی،