در ایام نوروز: ۴۵۰ هزار نفر از جاذبه های تاریخی و تفریحی همدان بازدید کردند

یک روز در حمیدیهمعاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان گفت: صدها نفر در ایام نوروز از اماکن گردشگری، همچون غار