رسید عابربانک در عملیات کارت به کارت، مدرک قانونی است؟

راه اندازی دورشوال در منطقه چالوسباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت به