نوشدارو بعد از مرگ چنارها/ تصویب«لایحه حفاظت از درختان خیابان ولیعصر» در سال پایانی مدیریت قالیباف

طلب ٢٠٦ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی از دولتشرق نوشت: شهرداری تهران در سال پایانی مدیریت شهری خود لایحه‌ای را