رهبر انقلاب: رژیم صهیونیستی ۲۵سال آینده وجود نخواهد داشت

«نسبت خونی» در تئاتر مولوی روی صحنه می‌رودرهبر انقلاب گفت: ما با اطمینان قلبی به وعده یاری پروردگار، به تکالیف‌مان