سنگ‌پرانی به سمت پرسپولیسی‌ها/ خوردبین مصدوم شد

انفجار اتوبوس حامل غیرنظامیان نزدیک حلبدر مسابقه ماشین‌سازی و پرسپولیس به داخل زمین سنگ پرتاب شد. انفجار اتوبوس حامل غیرنظامیان