«خسرو سینایی» کارگردان سینما بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

«خسرو سینایی» کارگردان سینما بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت (+ بیوگرافی خسرو سینایی) خسرو سینایی (شنبه ۱۱ مرداد ۹۹)