برترین خبرنگاران و روزنامه‌نگاران عرصه کتاب معرفی شدند

مشاور رهبری در امور نظامی: به انتخاب ترامپ خوشبین نیستماختتامیه پانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه با گرامیداشت یاد رضا