روز خبرساز برای یک فیلم/ فارابی: اکران «ویلایی‌ها» تا پایان رمضان ادامه دارد

واکنش گمرک به خبر ممنوعیت صادرات تخته نرددر پی تصمیم اخیر شورای صنفی نمایش درباره اکران فیلم‌ها و اخبار و