انتخابات داخلی خانه مطبوعات آذربایجان‌شرقی برگزار شد

اهالی «پایتخت» به تهران می‌آیندنخستین جلسه هیأت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با حضور ناظر اداره کل فرهنگ و ارشاد