تکلیف کرسی خالی اصفهان در مجلس مشخص شد /تکذیب رای آوردن یک اصلاح‌طلب/حسن کامران به پارلمان بازگشت

محمدی گل زد/ روستوف شکست خوردمهر نوشت:رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: حسن کامران دستجردی با ۲۴۲