برگزاری همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

تشکیل جلسه کارگروه پروژه ملی جی نفهمایش ادبی حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی با حضور فریدون جنیدی از

فیلم | ماجرای انفجار ماشین خواننده «دنگ شو» در بزرگراه حکیم

از دمپایی آقای نماینده تا مهمان‌نوازی محمدرضا عارف از یاران دبستانی صحن /حاشیه‌های صحن علنیمیلاد باقری خواننده گروه دنگ شو