حکایت شب‌زنده‌داری چند بازیکن در شمال تهران

بی‌اثر بودن توافق اوپک بر کشورهای لاتینروزنامه خبرورزشی نوشت: دیروز جعفر کاشانی، مرد سپیدموی پرسپولیس در مورد موقعیت‌های زیاد گلزنی