حمایت از هنرمندان زیر ۳۰ سال برای تولید آلبوم موسیقی

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران از تولید آلبوم‌های موسیقی نواحی ایران در جهت حمایت و معرفی هنرمندان موسیقی نواحی در رده‌