حمایت ۵۸۵ میلیارد دلاری از تولیدکنندگان بخش کشاورزی

حدیث فولادوند: تماشای «معمای شاه» کنکاشی در تاریخ استکشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال های 2015-