مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان: هرگونه عرضه و فروش پرنده وحشی و اهلی در بازارهای محلی ممنوع است

دانشگاه آزاد خرم آباد بنام هاشمی رفسنجانی نامگذاری شدقربانعلی محمدپور ، مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان در خصوص اخرین